BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Lietuvos Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus kalba Rytų partnerystės
Verslo forume

Data

2013 11 28

Įvertinimas
1

Gerbiamasis Europos Komisare,
Gerbiamieji ministrų pirmininkų pavaduotojai ir ministrai,
Gerbiamasis Europos investicijų banko Vicepirmininke,
Gerbiamasis Lietuvos pramoninkų konfederacijos Prezidente,
Verslo bendruomenės vyriausieji įgaliotiniai,
Gerbiamieji svečiai, ponios ir ponai,

Dėkoju už man suteiktą garbę kreiptis į antrojo Rytų partnerystės Verslo forumo dalyvius. Sveiki atvykę į Vilnių, į Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai centrą.

Šiandien mes čia susirinkome aptarti verslo klausimų 3-iojo Rytų partnerystės viršūnių susitikimo išvakarėse. Naudodamasis proga, noriu ypač nuoširdžiai pasveikinti Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos atstovus. Rytoj atversime naują Rytų partnerystės programos puslapį, kuris, tikiu, suteiks mūsų Rytų partnerėms tvirtą pagrindą siekiant dar glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Galbūt atskirose šalyse šio judėjimo tempas bus nevienodas, tačiau pasiryžimas ir atkaklus darbas neabejotinai leis pasiekti laukiamus rezultatus. Rytoj keletas Rytų partnerystės šalių narių pasirašys sutartis, kurios atvers naują jų santykių su plačia ir įvairia ES bendruomene etapą. Ir aš sveikinu šiuos džiugius poslinkius.

Šiandien mes esame čia, kadangi prieš ketverius metus Prahoje mūsų Rytų partnerės kartu su 27 ES valstybėmis narėmis pareiškė norą sustiprinti ir išplėsti daugiašalio bendradarbiavimo pagrindą. Kiekviena iš šešių Rytų partnerystės šalių yra ypatinga. Kiekviena šių šalių naudojasi Rytų partnerystės priemonėmis tiek, kiek ji nori ar kiek gali. Mes, ES narės, esame pasirengę padėti joms kuo tik galime. Norėčiau dar kartą paminėti partnerystės principą „daugiau už daugiau“, pagal kurį kiekvienos šalies pasiekta pažanga vertinama kaip ES [paramos] aktyvumo katalizatorius.

Dabar Lietuva yra viena iš 28 ES valstybių narių, kitais metais švęsime mūsų narystės ES dešimties metų sukaktį. Lietuva, kaip ir Rytų partnerystės šalys, pakilo iš Sovietų Sąjungos griuvėsių, ir dabar, tapusi pilnateise ES nare, yra pasirengusi pasidalyti savo patirtimi su kitomis šalimis. Pasiekti, kad būtume tokioje vietoje tokiu laiku nebuvo lengva. Pasikeitimai reikalauja pastangų ir atkaklaus darbo; reikia laiko ir pasiryžimo norint pasiekti užsibrėžtų tikslų. Reikalinga stipri valia atsispirti kylantiems sunkumams, nesustoti ir toliau eiti savo keliu. Nebuvo ir nėra kito kelio priartėti prie ES, kaip tik daryti pažangą visose reikalaujamose srityse. Ir niekada nebuvo geresnio laiko nei dabar tai padaryti.

Rytų partnerystės verslo forumas suteikia mums progą sustiprinti verslo bendruomenių ir vyriausybių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšius. Tai galimybė įvairioms suinteresuotoms šalims diskutuoti apie tolesnį prekybos, tiesioginių užsienio investicijų plėtojimą, MVĮ rėmimą ir sėkmingam verslui reikalingos infrastruktūros plėtrą, kreipiant ypatingą dėmesį į glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškų laisvosios prekybos zonų (GBVLZ) teikiamas galimybes.

Tikimės, kad Rytų partnerystės verslo forumas taps mūsų atspirties tašku dalijantis praktinėmis žiniomis, užmezgant verslo ryšius, aptariant investicijų galimybes ir bendrus projektus.

Europos Sąjunga yra vienas pagrindinių visų Rytų partnerystės šalių prekybos partnerių. ES dalis visoje Rytų partnerystės šalių prekybos apyvartoje sudaro apie trečdalį jų išorės prekybos, išskyrus Moldovą ir Armėniją, kurių išorės dalis sudaro beveik pusę jų prekybos apyvartos. ES prekyba su Rytų partnerystės šalimis neviršija 1 proc. visos ES išorės prekybos. Erdvės tobulėti tikrai yra.

Norėčiau pažymėti, kad prekybos su Europos Sąjunga liberalizavimas pasirašant Asociacijos susitarimą, apimantį Glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškų laisvosios prekybos zonų susitarimą, bus naudingas tiek ES valstybėms, tiek ir Europos Rytų partnerėms. Padidėję investicijų srautai, ekonomikos augimo paskatos ir galimybė parduoti prekes ES rinkoje, kurioje yra pusė milijono vartotojų – štai tikri ir neginčijami privalumai, kuriais galima naudotis išplėtojus bendradarbiavimą prekybos srityje. Mes įsitikinome, kad pagrindiniai sveikos verslo aplinkos elementai yra demokratinė atskaitomybė, nuspėjamumas ir darni plėtra. Tai vertybės, kuriomis ES dalijasi su savo partneriais.

Baigdamas noriu palinkėti jums vaisingų diskusijų, kurios, esu įsitikinęs, padės jūsų verslui augti ir klestėti.

Dėkoju.