Paskyrimas

2016 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K - 796 Saulius Skvernelis paskirtas Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku nuo 2016 m. gruodžio 13 d.

Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-13