Valstybės 100 – ečiui skirtame iškilmingame posėdyje paskirtos Vyriausybės kultūros ir meno premijos

Data

2018 02 14

Įvertinimas
0
Apdovanojimai koncertas teatras shutterstock_198078773.jpg

Kaune vykusiame iškilmingame posėdyje įvardinti dvylika Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatų. Garbinga premija nuo 1997 metų skiriama žymiems kūrėjams už reikšmingus darbus Lietuvos kultūrai ir menui.  
2018 -ųjų  metų Vyriausybės kultūros ir meno premija skirta Rimantui  Armonui ir Irenai Armonienei, ansamblio „Armonas-Uss Duo“ muzikantams (po 170 bazinių socialinių išmokų dydžio). Duetas yra pripažintas lietuvių šiuolaikinės muzikos atlikėjas.
Apdovanojimai skirti architektui Gintarui Balčytis daugel metų sėkmingai projektuojančiam  visuomeninės paskirties pastatus, gyvenamuosius namus, daugiabučius, idėjinius projektus; Sigutei  Chlebinskaitei - garsiai knygų dailininkei, grafikei, iliustruotojai.; Audronė Girdzijauskaitei – žymiai teatrologei, dailėtyrininkei ir prozininkei; Linai Jonikei, tekstilininkei, kuri garsėja kaip konceptuali siuvinėtoja.
Garbingą premiją pelnė Izolda Keidošiūtė - įžvalgi kino kritikė, žurnalistė, Laimutė Kreivyė – kūrybinga dailėtyrininkė ir poetė; Violeta Palčinskaitė – garsi  ir originali poetė; Snieguolė Pranulienė (Dikčiūtė) -  žinoma kompozitorė ir kultūros veikėja.
Svarbus apdovanojimas atiteko Eglei Ridikaitei, pripažintai šiuolaikinei tapytojai; garsiam teatro ir kino aktoriui Arūnui Sakalauskui, šiuolaikinio šokio  atlikėjui Mantui Stabačinskui.
Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos už reikšmingus darbus Lietuvos ir Pasaulio lietuvių kūrėjų bendruomenės sukurtus per pastaruosius 7 metus, taip pat ilgametį kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Kasmet įteikiama 12 premijų, laureatus atrenka Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, kuriai šiemet pirmininkavo publicistas Litauras Degėsys, premijos dydis – 12 920 tūkst. eurų.