Premjero inciatyva bus rengiama konkreti prevencijos programa

Data

2019 03 07

Įvertinimas
1
LRVK_20190307_0006 (004)-2.jpg

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis susitiko su moterų organizacijų atstovėmis ir aptarė  sisteminės moterų nelygybės, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumo, moterų skurdo mažinimo bei smurto prieš moteris prevencijos klausimus.

Pasak S. Skvernelio, tikrai didelė problema yra moterų skurdas senatvėje, žymiai mažesnės pensijos ir, žinoma, atlyginimų atotrūkis visos karjeros metu. Prie moterų didesnio skurdo vyresniame amžiuje ir senatvėje prisideda tai, kad dažniausiai ant jų pečių užgula rūpinimasis vaikais, artimaisiais su negalia ar kitų bėdų ištiktais giminaičiais.

 „Džiaugiuosi, kad priėmėme sprendimą nuo šiol drausti asmenis, kurių, pripažinkime, dauguma yra moterys, kurie slaugo ir globoja nelaimės ištiktus artimuosius. Stažo nepraradimas dėl tokios veiklos užtikrins joms oresnę senatvę. Labai svarbu, kad kažkuriai visuomenės daliai nebūtų užprogramuota didesnė socialinė atskirtis ir rizika. Dėl to sistemiškai didiname pensijas, priėmėme sprendimą padidinti mažiausias pensijas  “,- sakė premjeras.

Labai svarbi problema - smurtas prieš moteris. Specializuotos pagalbos centruose pagalbą gavusių žmonių skaičius kasmet didėja, tikėtina,  kad nukentėjusieji drąsiau kreipiasi pagalbos.  Valstybė kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis deda dideles pastangas padėti tiek laiku reaguoti, tiek suteikti kompleksinę pagalbą    Šios pagalbos teikimui iš valstybės biudžeto šiais metais skirta dvigubai daugiau lėšų nei pernai 2019 m. -  1,5 mln. eurų. Buvo pripažinta, kad didžiule problema lieka prevencijos prieš smurtą programų nebuvimas. Premjero iniciatyva, bus sudaryta prevencijos darbo grupė, kuri parengs konkrečių veiksmų įgyvendinimo planą. 

Anot Vyriausybės vadovo, būtina mažinti atlyginimų atotrūkį, turime  įgyvendinti lygių galimybių politiką savo įmonėse, turėti ir taikyti antidiskriminacines priemones – kad už tokios pačios vertės darbą, būtų mokamas toks pats atlyginimas. Darbo inspekcija vykdo tokius patikrinimus ir konsultuoja įmones, tačiau reikia didinti šios problemos žinomumą ir šviesti visuomenę apie šias problemas.

Reikia sudaryti moterims lanksčias sąlygas nenutolti nuo darbo rinkos, net ir esant vaiko priežiūros atostogose. Vyriausybė pateikė pasiūlymus, kaip leisti dirbti pirmaisiais vaiko priežiūros metais, neprarandant išmokų. Premjeras pabrėžė, kad gyvendami mažoje valstybėje, turime savo gyventojams sudaryti kuo lankstesnes, patogesnes ir modernesnes sąlygas dirbti, derinti šeimos ir darbo interesus, auginti vaikus ir tuo pačiu neprarasti kompetencijų.

Susitikimo metu aptartos lytinio vaikų aklėjimo problemos, aktualūs lyčių lygybės įtvirtinimo ir kiti moterų teisių  klausimai.