Premjeras: Suomija – vienas iš mums svarbiausių partnerių regione

Data

2019 03 06

Įvertinimas
1
Suomis .jpg

Premjeras Saulius Skvernelis susitiko su Suomijos Ministru Pirmininku Juha Sipila ir aptarė artėjantį Suomijos pirmininkavimą ES Tarybai, dvišalius santykius, regioninį bendradarbiavimą, ES finansinę perspektyvą, kitus aktualius klausimus.

Per susitikimą Ministras Pirmininkas pabrėžė labai vertinąs aktyvų bendradarbiavimą Šiaurės ir Baltijos valstybių šeimoje. Akcentuota, kad Lietuva yra pasirengusi remti Suomiją per artėjantį pirmininkavimą ES Tarybai, tęsti regioninį bendradarbiavimą, ypač transporto ir energetinio saugumo srityse. 

Didelis dėmesys skirtas „Rail Baltica“ projektui. S. Skvernelis pasveikino Suomijos sprendimą prisijungti prie "Rail Baltica" projekto. Anot Lietuvos premjero, įgyvendinus šį prioritetinį projektą bus skatinama regiono ekonominė ir socialinė integracija, atveriamos galimybės plėtoti Arkties sujungimą su Baltijos šalimis geležinkelio linija per Suomiją. 

S. Skvernelis su J. Sipila aptarė galimus „Brexit“ scenarijus. Lietuvos prioritetai Brexit procese lieka nepakitę: užtikrinti mūsų piliečių, gyvenančių JK teises, nediskriminavimą, vienodą traktavimą su kitų ES valstybių narių piliečiais.

Pabrėžta, kad daugiamečiame ES biudžete svarbiausi klausimai Lietuvai -  būsimas Sanglaudos ir Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas. Lietuva taip pat kelia ES išorinės sienos apsaugos finansavimo klausimą – tai turėtų būti dar vienas iš svarbių ES finansavimo prioritetų. Premjeras pabrėžė, kad mūsų netenkina pasiūlymai dėl ryškaus Sanglaudos fondo biudžeto mažinimo, tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams vis dar yra gerokai nutolusios nuo ES vidurkio.

Taip pat kalbėta ES gynybos pajėgumų stiprinimo klausimu. Ministras Pirmininkas pabrėžė, kad pagrindinis saugumo garantas Europoje yra NATO. S. Skvernelis pasveikino aktyvesnį Suomijos vaidmenį Baltijos jūros regiono saugumo reikaluose, padėkojo už dalyvavimą Lietuvos inicijuotame kibernetinių greitojo reagavimo komandų projekte. Išreikšta parama  Europos kovos su hibridinėmis grėsmėmis centro Helsinkyje veiklai. Suomija paraginta užtikrinti principingą ir vieningą ES poziciją Rusijos atžvilgiu bei tęsti ES Rytų partnerystės politiką.

Be kita ko, aptarta klimato kaitos ir migracijos tema. Kadangi klimato kaita bus vienas iš Suomijos pirmininkavimo ES tarybai prioritetų, S. Skvernelis akcentavo, kad, reikia pripažinti, tai kol kas nėra pats svarbiausias dalykas Lietuvai, tačiau tam tikrų žingsnių imamasi.

Ekonominio bendradarbiavimo srityje pasidžiaugta augančiomis dvišalės prekybos apimtimis.

Vyriausybės vadovas pakvietė J. Sipila dalyvauti šių metų rudenį planuojamame Šiaurės – Baltijos valstybių ir Jungtinės Karalystės premjerų susitikime Vilniuje.