Premjeras: bendros iniciatyvos suartina tautas

Data

2018 11 27

Įvertinimas
1
Valdovu rumai.jpg

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis susitiko su Lenkijos  vicepremjeru, kultūros ir nacionalinio paveldo ministru Piotru Glinskiu, kuris atvyko į tarptautinės parodos „Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickevičius ir jo poema Ponas Tadas“ atidarymą  Valdovų rūmuose.

 „Lenkija yra artimiausia strateginė partnerė regione, su kuria mus sieja išskirtinai glaudūs ryšiai ir džiaugiamės, kad pastaruoju metu pavyko pasiekti progresą daugelyje sričių, ypač svarbu, kad intensyvėja aukščiausio politinio lygio kontaktai. Jūsų vizitas Lietuvoje papildo aukšto lygio dvišalį dialogą“,- sakė premjeras.

Vyriausybės vadovas prisiminė, kad šių metų gegužę pradėta Lenkijoje transliuojamų televizijos programų retransliacija Pietryčių Lietuvoje, šis projektas pilnai finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis. S.Skvernelis išreiškė pageidavimą, kad Lenkijos vyriausybė sudarytų sąlygas LRT programų retransliavimui lietuvių kilmės Lenkijos piliečių gyvenamose teritorijose.

Taip pat akcentuota, kad Lenkija yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių ir kultūros srityje. Todėl labai svarbu bendros pastangos puoselėjant abiejų šalių kultūrinį paveldą. Siekiant efektyviau spręsti šios srityje iškilusius klausimus, premjeras pasiūlė suaktyvinti dvišalės Kultūros paveldo ekspertų grupės veiklą.

Aptarti Aušros Vartų restauravimo ir išsaugojimo techniniai projektai. Čia esantis lobynas  suinventorizuotas ir yra laikinai perkeltas saugoti į Bažnytinio paveldo muziejų Vilniuje ir visi tvarkybos darbai vyksta tvarkingai, jie bus atlikti tinkamai, užtikrinant reikiamą informacijos keitimąsi su Lenkija.

Taip pat aptarti Rasų kapinių restauravimo ir išlaikymo darbai, kuriuos stebi atitinkamos Lietuvos valdžios institucijos. Vilniaus miesto savivaldybė planuoja pakviesti lenkų ekspertus ir Vyriausybė visiškai palaiko tokį žingsnį tam, kad būtų užtikrinta šios svarbios vietos restauravimo darbų kokybė.

Kalbėta apie Panerių memorialą. Suprantant, kad tai bendras mūsų tragiškos istorijos puslapis, Premjeras S.Skvernelis pabrėžė, jog artimiausiu metu tolesniam Panerių memorialo tvarkymui bus skiriamas ypatingas, prioritetinis Vyriausybės dėmesys.  

Ketinama pakviesti Lenkijos Ministrą Pirmininką Mateuszą Morawieckį į 1863–1864 m. sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko palaikų palaidojimo iškilmes. Vyriausybė numato šią ceremoniją surengti 2019 metų vasarą, palaikai bus palaidoti Rasų kapinių centrinėje koplyčioje.

Premjeras pasidžiaugė, kad Lietuva ir Lenkija šiais metais bendrai mini tokias ypatingas progas – Nepriklausomybių šimtmečius. Įvairūs bendri renginiai ir iniciatyvos tik dar labiau suartina mūsų tautas ir skatina mūsų tautiečių pilietiškumą. S.Skvernelis paprašė Lenkijos vyriausybės paramos steigiamam Lietuvių švietimo ir kultūros centrui Suvalkuose. 

Ministras Pirmininkas taip pat atidarė poetui Adomui Mickevičiui skirtą parodą, kurios vienu svarbiausių eksponatų yra rašytojo poema „Ponas Tadas“ rankraštis. Šios parodos globėjai yra Lietuvos ir Lenkijos ministrai pirmininkai.