Ministro Pirmininko S. Skvernelio kalba, pasakyta Seimo pavasario sesijos darbų programos pateikimo metu

Data

2020 03 10

Įvertinimas
0
mp seime .jpg

Gerbiamieji Seimo nariai, mieli kolegos ir kolegės, visų pirma sveikinu su artėjančia Kovo 11-aja, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiemet ji ypatinga. Nueitas solidus trisdešimties metų kelias, per kurį kaip šalis pasiekėme nepaprastai daug.

Įgyvendinome strateginius uždavinius gerovei ir saugumui užtikrinti – prieš 15 metų tapome Europos Sąjungos, NATO nare, 2018 metais buvome priimti į EBPO. Pasaulio gerovės indekso duomenimis, Lietuva tarp 149 pasaulio šalių yra 36 vietoje. Verslo sąlygas vertinančiame Pasaulio banko tyrime „Doing Business“ Lietuva užima 11 vietą iš 190 pasaulio valstybių. Jeigu šią sėkmę mato ir pripažįsta pasaulis, ja patikėti ir apie ją kalbėti privalome mes patys.

Gerbiamieji Seimo nariai, apie visa tai kalbu ne tik dėl to, kad artėja mūsų šaliai svarbi data ir nuoširdžiai kviečiu įvertinti, ką esame pasiekę, bet ir todėl, kad šiandien pradedame naują Seimo darbų etapą. Etapą, kuriame turime išnaudoti visas galimybes, kad Lietuvos žmonės ir toliau jaustų, jog gyvename stiprėjančioje ir augančioje valstybėje. Ir šios galimybės vis dar yra mūsų rankose. Privalome tęsti pradėtus darbus Lietuvos žmonėms, nepaisydami būsimų rinkimų batalijų. Artėjant rinkimams, negalime susigundyti griauti sukurto visuomenės gėrio.

Visus trejus metus šioje tribūnoje kartojau, kad mažiname socialinę atskirtį, geriname valstybės teikiamas paslaugas, sprendžiame šešėlinės ekonomikos, įsisenėjusias korupcijos problemas. Šeimų socialinis saugumas, orus garbus amžius, jaunimo perspektyvos buvo mūsų Vyriausybės darbotvarkės prioritetai ir išlieka. Šiandien jie nesikeičia. Juos tik papildo naujų iššūkių sprendimai ir didelės pastangos padaryti taip, kad žmonės išsaugotų  tai, kas buvo taip sunkiai atkurta ir sukurta per trejus metus.

Gerbiamieji kolegos, pagrindiniai Vyriausybės siūlymai Seimo pavasario sesijai ir toliau susiję su socialinės atskirties mažinimu, šeimų stiprinimu, sveikatos apsaugos ir švietimo sistemų gerinimu, toliau siūlomos efektyvios priemonės kovai su korupcija ir šešėline ekonomika, skiriamas didelis dėmesys aplinkos apsaugai, žmonių saugumui. Socialinės atskirties mažinimas buvo vienas svarbiausių uždavinių darbotvarkėje su Seimu.

Baltijos kelyje visi stovėjome lygūs, vienodai ištroškę laisvės ir lygiai tikėdami jos galimybėmis. Natūralu, kad vieniems pasisekė labiau, kitiems mažiau, tačiau valstybė buvo apleidusi silpniausius savo piliečius. Mūsų pradėtas ir  tęsiamas pajamų didinimas žmonėms tebėra svarbiausias šios Vyriausybės tikslas.

Siekiame, kad šią Vyriausybę prisimintų dėl to, jog kilo atlyginimai ir sparčiai augo pensijos.

Ne tik viešojo sektoriaus darbuotojai – mokytojai, gydytojai, kariai, ugniagesiai, bet ir bet kuris Lietuvos žmogus ar šeima, gaunantys vaiko pinigus, socialines išmokas ir kitą valstybės pagalbą, turi liktų ramūs, kad tai nebus iš jų atimta. Pavasario sesijoje bendromis pastangomis su Seimu ir Prezidentu toliau kursime mūsų žmonių gerovę, artinsime pensijas prie oraus gyvenimo lygio.

Spręsdami darbo rinkos problemas, Seimui teiksime Užimtumo įstatymo pakeitimus, kurie sudarys galimybę greičiau ir efektyviau vykdyti darbo paieškas, didins vyresnių kaip 45 metų asmenų įdarbinimo galimybes. Pagaliau turime stabiliai augantį darbo užmokestį. Dėl ekonomikos augimo ir dėl mokesčių reformos vidutinis atlyginimas nuo 2016 m. pakilo penktadaliu. Vidutinis gydytojo ir mokytojo atlyginimas pakilo trečdaliu. Šią tendenciją turime tęsti.

Šią Seimo sesiją kviesime koreguoti Darbo kodeksą, kad užtikrintume sunkiomis ligomis susirgusiųjų apsaugą darbe, didinsime dirbančiųjų pajamas, peržiūrėsime pareiginės algos bazinį dydį, minimaliąją mėnesinę algą.

Toliau kryptingai sieksime stiprinti Lietuvos šeimas, sudarydami sąlygas jiems auginti, ugdyti ir mokyti savo atžalas gyvenant visavertį gyvenimą Lietuvoje, o ne kažkur kitur. Tokios priemonės kaip parama šeimoms įsigyjant būstą regionuose, šeimos kortelė, kultūros pasas, nemokamas muziejų lankymas, nemokamas ikimokyklinukų maitinimas ne tik lengvina šeimų finansinę situaciją, bet ir ugdo sveiką bei išprususią jaunąją kartą. Darysime viską, kad šių priemonių aprėptis didėtų.

Prieš trejus metus ėmėmės gerinti sveikatos apsaugos sistemą, kad laisvės karta nebeišsiskirtų vien skaudžiais rodikliais Europoje. Ir šiandien galime didžiuotis, kad mažėja mirtingumas dėl infekcinių ir kraujotakos sistemos ligų. Mažėja savižudybių skaičius, taip pat mirčių dėl alkoholio nulemtų priežasčių.  

Žmogaus gyvenimo kokybės gerinimas yra ilgalaikis procesas ir mes tai toliau nuosekliai darysime. Todėl Seimui siūlysime nemažai įstatymų projektų, optimizuojančių sveikatos biudžetinių įstaigų tinklą, Sveikatos pakartotinių duomenų naudojimo įstatymo projektą ir kitus teisės aktus.

Transporto lengvatų įstatymo pakeitimu kviesime Seimo narius pritarti lengvatoms įsigyti automobilius ir kompensacijoms reguliaraus eismo važiavimo bilietams sunkiai sergantiems.

Prieš trejus metus mūsų Vyriausybė pasiryžo ryžtingai mažinti korupciją ir šešėlį ekonomikoje. Pranešėjų apsaugos įstatymas jau veikia – per 2019 metus pranešėjo statusas suteiktas daugiau nei 50 asmenų. Dėl Civilinio turto konfiskavimo įstatymo galutinius sprendimus turėsime priimti čia.  Galiu patikinti, kad ir toliau kova su šiomis negerovėmis lieka vienu svarbiausių mūsų uždavinių.

Atsižvelgdami į praeitų metų šalies ekonominės raidos tendencijas ir rezultatyvesnį mokesčių administravimą, galime konstatuoti, kad iš šešėlio ištraukėme planuotus 200 mln. eurų, bet to tikrai negana, todėl atnešame į Seimą projektus, kurie didina skaidrumą transporto, statybų ir paslaugų sektoriuose. Bet ryžtingesniam veiksmui reikalingas visų politikų pritarimas Seime.

Atsižvelgiant į priežiūros ir kontrolės institucijų duomenis, statybų, prekybos naudotais automobiliais, automobilių atliekų tvarkymo sektoriuose neapskaitytos ekonomikos mastas yra 700–800 mln. eurų, todėl labai reikia tolesnės paramos Vyriausybės pateiktiems projektams diegiant statybininko identifikacinę kortelę, įgyvendinant naudotų automobilių perpardavėjų kontrolės ir jų mokestinės drausmės priemones, Automobilių atliekų tvarkymo taisykles.

Švietimo situacijos gerinimą Lietuvos žmonės išrinko viena iš kertinių „idėjų Lietuvai“. Pripažįstu, kad ne viskas, ką buvome suplanavę šioje srityje, pavyko sklandžiai, tačiau nereikia nuleisti rankų. Šiai esminei, bet neišvengiamai būtinai reformai reikia daugiau laiko. Todėl Vyriausybė pasiūlė partijoms pasirašyti susitarimą dėl ilgalaikės švietimo perspektyvos, o pati Vyriausybė ir toliau didina švietimo srities finansavimą.

Ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet artėjame prie galimybės siekti gero išsilavinimo, nepriklausomai nuo finansinės padėties ar gyvenamosios vietos. Nemokamų bakalauro studijų įstatymo projektas jau Seime. Vilniaus ir Šiaulių universitetų jungimosi projektai taip pat teikiami Jūsų, kolegos, verdiktui.

Jau praėjusiose Seimo sesijos teikėme nemažai įstatymų aplinkos apsaugos ir klimato kaitos problemoms spręsti. Ryžtingai ir nuosekliai toliau Seimui siūlysime priemones, kaip spręsti svarbiausius iššūkius užtikrinant saugią ir švarią aplinką, didinti atliekas naudojančių ir šalinančių įmonių atsakomybę. Numatome teikti įstatymų projektus, kurie sudarys sąlygas efektyvesnei vandentvarkos įmonių veiklai ir galimybę Lietuvos gyventojams gauti geresnes geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Girdėdami daugelio nusiskundimus dėl augančių, neadekvačių, ne visada skaidriai pagrįstų komunalinių mokesčių, siūlysime nustatyti, kad komunalinių atliekų tvarkymo kainodara būtų reguliuojama.

 Gerbiamieji kolegos, negaliu nepaminėti ir dar vieno iššūkio. Įsiklausydami į šiandienos aktualijas, šioje sesijoje pateiksime Žvalgybos įstatymo pataisas, didinančias tarnybų atskaitomybę ir stiprinančias jų lankstumą veikti šiandieninių iššūkių kontekste. Mūsų nuomone, nesankcionuoti veiksmai niekada neturi būti vykdomi. Lietuvos žmonių teisių ir privatumo apsauga – aiškus prioritetas, ir turime nutraukti ydingą praktiką, kuri buvo susiklosčiusi per daugybę metų.  

Reaguodami į interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms ir politiniams procesams rizikas, teiksime Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimus.

Mūsų teikiami naujos redakcijos Karo padėties ir mobilizacijos įstatymai įgalins šalies gynybos sistemą veikti kritinėmis sąlygomis, apsaugoti mūsų šalies Nepriklausomybę ir užtikrinti piliečių saugumą. Turime būti pasirengę skirtingiems iššūkiams – nuo nesantaikos kurstymo iki įtakos šalies demokratiniams procesams, nuo šalies diskreditavimo tarptautinėje arenoje iki galimų karinių provokacijų. Tam labai atsakingai rengėmės pastaruosius trejus metus ir privalome tęsti tą pasiruošimą šioje pavasario sesijoje.

Jums visiems žinoma, kad Vyriausybė, dirbdama kartu su itin plačiu socialinių ekonominių partnerių ratu, parengė 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano projektą – skėtinį 10 metų trukmės planavimo dokumentą. Šis dokumentas padės suplanuoti šalyje būtinus pokyčius ir užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę bei socialinę pažangą. Tačiau tam, kad jis veiktų, būtinas visų valdžių susitelkimas ir Seimo palaikymas. O susitelkimas, kaip matome, visada duoda gerų rezultatų.

Tai puikiai iliustruoja tarptautinės migracijos balansas, kuris Lietuvoje ilgą laiką buvo neigiamas, tačiau dėl bendromis Seimo ir Vyriausybės pastangomis įgyvendintų šeimos ir regioninės politikos priemonių bei kitų veiksnių praeitais metais situacija pasikeitė ir pirmą kartą po daugiau kaip 20 metų grynoji migracija buvo teigiama. Ši tendencija tęsiasi iki šiol – vasario mėnesį vėl registruota teigiama migracija ir gyventojų skaičiaus didėjimas. Darykime viską, kad ši kryptis išliktų.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad visi 147 Vyriausybės teikiami įstatymų projektai svarbūs ir reikalingi, o jų svarstymui ir diskusijoms turime nedaug laiko. Todėl, sveikindamas Jus su pavasariu ir nauja sesija, kviečiu nukreipti mintis ne tik į spalį laukiančius rinkimus, bet ir pamąstyti apie tai, kaip kiekvieną iš mūsų, kiekvieno iš mūsų sprendimus atsimins Lietuvos žmonės – žmonės, kurie prieš 30 metų visa savo širdimi tikėjo Lietuva ir jos ateitimi.

Rinkimai ateina ir praeina, reitingai kyla ir krenta, bet mūsų visuomenė sugeba atskirti svarbius ir tvarius sprendimus nuo trumparegiškų partinių pasistumdymų. Todėl kviečiu padovanoti dovaną Lietuvos žmonėms Nepriklausomybės trisdešimtmečio proga – mažiau beprasmių rietenų ir daugiau prasmingų darbų ir bendradarbiavimo.

Mieli kolegos, linkiu Jums visiems darbingos ir pakilios pavasario sesijos. Ačiū.